Naar navigatie Naar inhoud

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen.
Voor alle verblijven in onze vakantiewoningen geldt:
Zelf mee te nemen: handdoeken, baddoeken, theedoeken en bedlinnen*verplicht

1. Aanmelding

Boekingen van personen beneden de 18 jaar kan de Stichting niet in behandeling nemen. Een boeking wordt van kracht zodra de eerste termijn is voldaan. Bent u binnen 10 dagen na de reservering niet in het bezit van een schriftelijke reservering, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de vertegenwoordiger van de Stichting, belast met de reservering. Degene die boekt, alsmede al degenen die in zijn of haar gezelschap van de verblijfsaccommodatie gebruik maken, zijn gebonden aan hetgeen is gesteld in de Algemene Voorwaarden. Circa één week voor de aanvang van het verblijf ontvangt u de sleutel, tenzij anders vermeld in de schriftelijke bevestiging van de reservering.

 

2. Betalingen
 1. Van het boekingsbedrag dient bij reservering 50% (de eerste termijn), binnen 15 dagen na de datum van schriftelijke reservering, te worden voldaan.
 2. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het verblijf in het bezit zijn van de Stichting. Bij niet tijdige betaling is de Stichting gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Reeds betaalde gelden worden in dat geval NIET gerestitueerd.
 3. Bij reservering binnen 8 weken voor de aanvang van het verblijf moet, binnen 15 dagen na de datum van de schriftelijke reservering, het gehele boekingsbedrag worden voldaan.

 

3. Wat is inbegrepen

De huurprijzen van de verblijven zijn inclusief verbruik van elektriciteit, gas en water. Voor elektriciteit en gas tezamen geldt een maximum per huurperiode als opgegeven in de schriftelijke reservering. Het meerverbruik wordt in rekening gebracht of verrekend met de betaalde waarborgsom. Toeristenbelasting is bij de huursom inbegrepen.

 

4. Aankomst en vertrek

Het verblijf kunt u op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient het verblijf voor 10.00 uur te zijn ontruimd.

 

5. Annuleringen

Bij annulering meer dan 8 weken voor aanvang van het verblijf is 50% van het boekingsbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang van het verblijf of bij voortijdige beëindiging van het verblijf is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.

 

6. Verplichtingen
 1. U bent verplicht het verblijf schoon te houden en het deponeren van de vuilniszakken op de daarvoor bestemde plaats.
 2. U behoort de tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde artikelen te vergoeden of te vervangen door eenzelfde exemplaar.
 3. Bij het verlaten van het verblijf dient u de cv-installatie in te stellen op de nachtstand en alle elektrische apparatuur, tenzij anders vermeld, uit te schakelen. Het extra energiegebruik tengevolge van het onnodig verwarmen van het verblijf en dergelijke na uw vertrek wordt u in rekening gebracht.

 

7. Aansprakelijkheid
 1. De Stichting en/of het betreffende park aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
  Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één van onze vakantiewoningen.
 2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparaten en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het park.
 3. De gasten dienen het verblijf en de andere voorzieningen in de nabije omgeving met zorg volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. De huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het object en/of inventaris, ongeacht of deze schade en/of het verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van henzelf of derden die zich met uw toestemming in het verblijf bevinden.

 

8. Klachten

Ondanks al onze bemoeienissen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient de huurder direct met de vertegenwoordiger van de Stichting, belast met de reservering, op te nemen, teneinde ons in staat te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgedaan, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek uit het verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij de secretaris van het bestuur van de Stichting.